Rådgivning

Vi tilbyr tjenester innenfor en rekke beslektede fagområder som skatter, avgifter og selskapsrettslige forhold.

Vårt kontaktnett av advokater og andre rådgivere gjør at vi også kan tilby tjenester innenfor følgende områder:

• Etablering av foretak
• Fusjon/fisjon
• Skattefrie omdannelser
• Avvikling av foretak
• Verdsettelse av foretak

• Skatt- og avgift rådgivning
• Finansiell due diligence
• Borevisjon
• Arv og generasjonsskifte