Regnskapsføring

Regnskapet et av de viktigste styringsverktøyene en bedrift har for å kunne drive virksomheten lønnsomt. Samtidig er dagens krav til økonomisk rapportering mer kompleks og mer utfordrende enn noensinne. Ved å la våre ansatte overta hele eller deler av regnskaps- og økonomiarbeidet kan du fokusere på selskapets kjernevirksomhet.
Hvert oppdrag er unikt, og vi tilpasser løsningene til ditt selskap.

Vår virksomhet er i hovedsak basert på regnskapsprogrammet Uni Økonomi. Vi kan derfor tilby våre kunder effektive og tidsriktige løsninger for regnskapsføring og rapportering.

Vi kan også være en diskusjonspartner og rådgiver i forbindelse med videreutvikling av virksomheten.
Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen faget – og deler denne gjerne med våre kunder.