Årsregnskap og selvangivelser

Vi utarbeider årsregnskap med noter og tilhørende ligningspapirer til AS, DA og ANS, samt selvangivelser til ENK.
Vi bistår gjerne med rådgivning om skatt, utbytte, konsernbidrag m.v.
Vi kan også bistå med protokoller fra styremøte og generalforsamling i forbindelse med årsavslutning.