Revisjon av deler av et regnskap

Dette er en bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet som f.eks varelager eller kundefordringer, godt egnet der f.eks. eiere, långiver eller annen interessent har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet, men ikke trenger den trygghet som revisjon av hele regnskapet gir.

Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets långivere og øvrige forretningsforbindelser.