Forenklet revisorkontroll av regnskap

Selv om du er kommet til at selskapet ikke har behov for revisjon av årsregnskapet, bør du likevel vurdere å få gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av regnskapet.
En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en uavhengig revisor, men er ikke så omfattende som en revisjon. Arbeidet utføres i samsvar med den internasjonale standarden ISRE 2400 ”Forenklet revisorkontroll av regnskap”.

Forenklet revisorkontroll av regnskapet er godt egnet for deg som har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den graden av sikkerhet som en revisjon gir. Revisor avgir en uttalelse om at det ikke er avdekket noe som gir grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil. Uttalelsen kan vedlegges regnskapet som sendes til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører.