RSS Revisorforeningen

  • El-bil og mva fra 1.1.2023 December 2, 2022
    Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.
  • Budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er klart November 29, 2022
    Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket.
  • Webinarer om energitilskuddsordningen November 29, 2022
    NHO avholdt 29. november et webinar om blant annet energitilskuddsordningen som er tilgjengelig i opptak. Videre har Enova lagt ut et kort webinar på portalen for energitilskuddsordningen.

RSS Regnskap Norge