Bistand med årsregnskap og ligningspapirer

I forbindelse med vår revisjon av selskapet tilbyr vi bistand i form av teknisk utarbeidelse av aktuelle ligningspapirer, og utarbeidelse av årsoppgjør og konsernregnskap i henhold til regnskapslovgivningen.

Hensynet til en effektiv årsavslutning gjør at de fleste av våre kunder velger å benytte seg av denne tjenesten.