Særskilte attestasjonsuttalelser

Dette er oppdrag avtalt med ledelsen eller en ekstern
kontraktspart.

 

Bilde_revisjon06