Økonomisk rådgivning

Våre ansatte har lang erfaring, og de har kjennskap til ulike bransjer. Vi kan derfor bistå våre kunder med rådgivningsoppgaver som:

  • Være en aktiv veileder og samtalepartner ved nyetablering.
    Vi kan også bistå med utarbeidelse av dokumenter ved stiftelse av selskap.
  • Oppbygging og effektivisering av selskapets interne administrasjons- og kontrollrutiner.
  • Budsjettering og likviditetsstyring.
  • Utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med vedtektsendring.
  • Delta i møter med private og offentlige samarbeidspartnere.
  • Være en diskusjonspartner ved finansiering og kapitalisering.

Ved behov kan konsulentbistand og rådgivning skje i nært samarbeid med Collegium Revisjon AS og advokater i vårt kontorfellesskap.