Lønn

Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på lover, regler og endringer i rutiner for lønn.
Vi benytter Uni Lønn, og det sikrer at din bedrift alltid har et program som følger gjeldende lover og forskrifter.

Fremover vil utviklingen gå mot enda mer elektronisk samhandling mellom det offentlige og bedriften ved blant annet innføring av A-ordningen.
Vi vil være oppdatert på endringer på lønnsområdet, og vi vil bidra med å sikre en riktig lønnsrapportering for selskapet.