Fakturering

Kredittsalg krever gode faktureringsrutiner og god oppfølging av kundene.  Gode rutiner rundt kredittsalg er avgjørende for å sikre god likviditet.

Du kan velge å logge deg på i våre systemer og gjøre deler av prosessen selv, eller du kan overlate alt til oss.

I tillegg til fakturering kan vi bistå med:
• Purring av utestående
• Renteberegning
• Overføring til rettslig inkasso