RSS Revisorforeningen

  • Påminnelse om frist for innsending av årsregnskap September 21, 2020
    Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert.
  • Kravet til næringsvirksomhet September 17, 2020
    Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring.
  • Revisorforeningen med ny og oppdatert koronaside September 17, 2020
    Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon.

RSS Regnskap Norge