RSS Revisorforeningen

RSS Regnskap Norge

  • Tusen takk for et fint årsmøte! June 14, 2019
    Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.
  • Finansdepartementet vant i Staten mot Staten June 14, 2019
    Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.
  • Forenklingskonferansen 2019 June 14, 2019
    Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.

750total visits,5visits today