RSS Revisorforeningen

 • Gjenopprett tilliten! September 24, 2017
  I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon.
 • Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke September 20, 2017
  Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.
 • Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret September 15, 2017
  Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

RSS Regnskap Norge

 • Christines hilsen uke 38 September 22, 2017
  Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
 • Årets Overskudd-pris til Trondheim September 22, 2017
  Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
 • Årets overskudd – her er finalistene! September 20, 2017
  I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.