RSS Revisorforeningen

  • Skattedirektoratet gjør helomvending om kvitteringsplikt June 21, 2018
    En seier for fornuften og for oss i Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
  • Svært alvorlig kontrollsvikt i Brønnøysundregistrene June 21, 2018
    Det er svært alvorlig at falske erklæringer i prinsippet er «hvitvasket» i Brønnøysundregistrene. Likevel er dette bare en del av problemet. Det er heller ingen reell kontroll med innsendte årsregnskap og årsberetninger.
  • Regnskapsførerloven på høring June 19, 2018
    Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.

RSS Regnskap Norge