RSS Revisorforeningen

  • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering February 16, 2018
    Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.
  • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen February 16, 2018
    Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.
  • Ny frist for skattemelding for mva-kompensasjon February 15, 2018
    Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018.

RSS Regnskap Norge