RSS Revisorforeningen

  • Ikke fradrag for anleggsbidrag February 14, 2019
    Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger.
  • Leietakertilpasninger og merverdiavgift February 13, 2019
    Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.
  • Fradragsbeløp og beløpsgrenser February 8, 2019
    Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

RSS Regnskap Norge

384total visits,4visits today