RSS Revisorforeningen

RSS Regnskap Norge

  • Takseringsregler for 2017 November 23, 2017
    Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017.
  • Enighet om statsbudsjettet for 2018 November 23, 2017
    Maskinskatten fjernes og opsjonsbeskatningen for nyetablerte mindre selskaper blir vesentlig bedre enn først foreslått. Det er gode nyheter for norsk næringsliv!
  • Aksjonæroppgaven – veiledning og sjekkliste November 23, 2017
    Her får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg i utfylling av oppgavene.