RSS Revisorforeningen

  • Enklere merverdiavgift med én sats August 16, 2019
    Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes.
  • Forslag om å fjerne 350-kroners grensen August 16, 2019
    Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.
  • Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene August 15, 2019
    Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat.

RSS Regnskap Norge

914total visits,3visits today